Predlog dokumenta Strategija prilagajanja kmetijstva Občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018-2021

datum: 18.12.2017
kategorija: Druge javne objave

Strategija prilagajanja kmetijstva Občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018-2021 (Strategija) predstavlja strateški akcijski načrt izvedbe ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu na območju Občine Ajdovščina.

Strategijo smo pripravili na podlagi Strategije prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2017-2021, ki je eden ključnih dokumentov projekta Prilagajanje na učinke podnebnih sprememb v Vipavski dolini ‒ LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070).

V Strategiji je najprej podana oceno stopnje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe. Na podlagi tega so določeni prioritetni ukrepi za zmanjšanje ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe. Za vsak ukrep je določena krajina deležnikov, ob kateri lahko pričakujemo, da bo ukrep tudi izveden. Dokument je namenjen širokem krogu deležnikov, tako pridelovalcem kot strokovnim delavcem v kmetijstvu, določa pa tudi vlogo lokalne skupnosti pri izvedbi ukrepov prilagajanja.

Strategija prilagajanja kmetijstva Občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018-2021

Vabimo vas, da nam preko spletenega vprašalnika podate svoje mnenje in ideje za dopolnitev tega strateškega akcijski načrta.

Spletni vprašalnik je dostopen na povezavi: https://www.1ka.si/a/133421

Vaša mnenja sprejemamo do vključno 10. januarja 2018. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

LIFE_MOP.pnglogotipi_pp.png

dolina_logo.png