Namera za sklenitev neposredne menjalne in darilne pogodbe za nepremične v k. o. Ajdovščina

datum: 29.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne in darilne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno in darilno pogodbo, na podlagi katere bo na podlagi menjave in darila pridobila nepremičnini parc. št. 663/1 in 685/4, obe k.o. Ajdovščina, ter v okviru menjave odsvojila parc. št. 686/3 k.o. Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjeni po pravnomočni ukinitvi javnega dobra pri parc. št. 686/3 k.o. Ajdovščina  in  preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-184/2016

Datum:   29. 12. 2017

Namera z grafično prilogo