Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za nepremičnino v k. o. Col

datum: 23.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za nepremičnino v k. o. Col.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno najemno pogodbo, s katero bo Občina Ajdovščina oddala v najem  zemljišče parc. št. 581/61 k.o. Col, 453m2, za potrebe skladiščenja drv za kurjavo, za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja, za najemnino, ki ne bo nižja od 45,20 €/letno.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-244/2012-11

Datum:   23. 1. 2018

Namera