Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Lokavec

datum: 23.02.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Lokavec.

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v zakup zainteresiranemu zakupniku del nepremičnine parc. št. 1852/1 k.o. Lokavec, v izmeri 6.800 m².

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas  Odpovedni rok je 3 mesece.

Letna zakupnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v zakup (Uradni list RS št. 31/08). 

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-4/2018

Datum:   22. 2.  2018   

Namera