Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Gojače

datum: 02.03.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Gojače, za potrebe obnove in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

Številka: 35024-13/2018-2

Datum: 2.3. 2018 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 738/11, k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 58,97 m, širini 0,50 m in površini  29,48 m2;

na parceli št. 734/3, k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 18,00 m, širini 0,50 m in površini 9,00 m2;

na parceli št. 737/2, k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 21,50 m, širini 0,50 m in površini 10,75 m2;

na parceli št. 738/20, k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 8,53 m, širini 0,50 m in površini 4,26 m2;

na parceli št. 724/2, k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 14,71 m, širini 0,50 m in površini 7,35 m2;

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telefonskega priključka v dolžini 3,12 m, širini 0,50 m in površini 1,56 m2;

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 6,42 m, širini 0,50 m in površini 3,21 m2;

na parceli št. 724/3, k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda  v dolžini 0,39 m, širini 0,50 m in površini 0,19 m2;

na parceli št. 738/17 k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 5,29 m, širini 0,50 m in površini 2,64 m2;

na parceli št. 738/50 k.o. 2385 Gojače:

-         služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 0,14 m, širini 0,50 m in površini 0,07 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 722/2, 724/10, 724/11, 725/3, 725/4, 725/5, 725/6, 728/4, 728/5 vse  k.o. 2385 Gojače.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo