Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe (k. o. Lokavec in k. o. Vipavski Križ)

datum: 23.03.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Lokavec in k. o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo Občina Ajdovščina odsvojila nepremičnino parc. št. 3007/9 (36m2) k.o. Lokavec ter pridobila nepremičnino parc. št. 1725/6 (237 m2) k.o. Vipavski Križ.

Pogodba bo sklenjena  po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi javnega dobra pri parc. št. 3007/9 in ne prej kot po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-123/2012

Datum:   23. 1. 2018

Namera