Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 20.04.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo po pravnomočni ukinitvi javnega dobra Občina Ajdovščina odsvojila nepremičnino parc. št. 2792/6 k.o. Vipavski Križ (62m2) ter pridobila nepremičnino parc. št. 32/4 k.o. Vipavski Križ (170m2).

Pogodba bo sklenjena  po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi javnega dobra pri parc. št. 2792/6 k.o. Vipavski Križ in ne prej kot po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-50/2008-11

Datum:   20. 4. 2018

Namera