Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Planina

datum: 23.04.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Planina.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo po pravnomočni ukinitvi javnega dobra Občina Ajdovščina odsvojila nepremičnino parc. št. 904/1 k.o. 2399 Planina Križ (141m2), po ceni 30€/m2 neto, davke in stroške nosi kupec.

Pogodba bo sklenjena  po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi javnega dobra pri parc. št. 904/1 k.o. 2399 Planina  in ne prej kot po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-70/2015-13

Datum:   20. 4. 2018

Namera