Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Planina

datum: 24.04.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Planina, na nepremičnini, ki je nastala s parcelacijo ob ureditvi mej kategorizirane ceste, pri čemer se je izkazalo, da dejansko ni del cestnega telesa, temveč dvorišče stanovanjske hiše.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Planina