Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 26.04.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo Občina Ajdovščina odsvojila nepremičnino parc. št. 686/4 (20m2) k.o. Ajdovščina ter pridobila nepremičnino parc. št. 664/2 (15 m2) k.o. Ajdovščina, ki je v naravi del ceste.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-87/2015

Datum:   26. 4. 2018

Namera