Kanalizacija in vodovod Dobravlje

datum: 31.05.2018
kategorija: Druge javne objave

V Dobravljah se bo v kratkem pričela izvajati naložba v izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja in obnovo obstoječega vodovodnega omrežja. Dela na terenu se bodo pričela v začetku poletja, z izgradnjo čistilne naprave.

Celotna investicija v izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja in obnovo obstoječega vodovodnega omrežja se bo izvajala v letošnjem in prihodnjem letu. Najprej bo zgrajena čistilna naprava, ki bo stala na Dobravskem polju, v bližini cerkvice sv. Petra. 

V pripetih dokumentih si lahko zainteresirane krajanke in krajani Dobravelj ogledate načrte, za podrobnejše informacije in odgovore na vprašanja se lahko obrnejo na Petra Keteja, 05/36 59 131 ali pete.kete@ajdovscina.si

 Situacija fekalne kanlizacije 1. del 

Situacija meteorne kanalizacije in vodovoda 1. del 

Situacija fekalne kanalizacije 2. del 

Situacija meteorne kanalizacije in vodovoda 2. del 

Situacija fekalne kanalizacije 3. del 

Situacija meteorne kanalizacije in vodovoda 3. del

Situacija kanalizacije in vodovoda 4. del 

Situacija kanalizacije in vodovoda 5. del