Prenova Lavričeve ulice v Ajdovščini

datum: 20.06.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Prenova Lavričeve ulice v Ajdovščini.

Javno naročilo Prenova Lavričeve ulice v Ajdovščini je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004107/2018-W01, z dne 20. 6. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 19. 7. 2018, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 12. 7. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Obrazci Word

ESPD

Naročnik posreduje zaprošene detajle.

Detajl propusta 1

Detajl propusta 2

Popravek popiisov zaradi napake v formuli rekapitulacije:

Popisi z dne 3. 7. 2018