Nabava in vgradnja opreme za fizioterapije in zdravstvene vzgoje (CKZ)

datum: 22.06.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nabava in vgradnja opreme fizioterapije in zdravstvene vzgoje (CKZ).

Javno naročilo Nabava in vgradnja oprememfizioterapije in zdravstvene vzgoje (CKZ) je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004194/2018-W01, z dne 22. 6. 2018.

Naložbo delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Rok za oddajo ponudbe je do 10. 7. 2018, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 4. 7. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Sheme opreme za fizioterapijo

Specifikacije opreme za fizioterapijo

Sheme opreme za CKZ

Specifikacije opreme za CKZ

ESPD

Popravki objavljeni dne 3. 7. 2018:

Popravljeni obrazci

Obrazci Word

Popravljeni popisi

logoti irena