Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šturje

datum: 09.08.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šturje, na nepremičninah, ki se nahajajo znotraj občinskega podrobnega prostorskega načrta in so namenjene pozidavi.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šturje