Javno naročilo Arheološke raziskave KASTRA - 3. faza

datum: 28.09.2018
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Arheološke raziskave KASTRA - 3. faza

Javno naročilo Arheološke raziskave KASTRA - 3. faza je poslano v objavo na portal javni naročil in TED, dne 28. 9. 2018. Objava na portalu javnih naročil JN006835/2018-B01.

Rok za oddajo ponudbe je do 16. 10. 2018, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 9. 10. 2018, do 12. ure.

 

Dokumentacija JN

Kulturnovarstveni pogoji

Popisi

Situacija

Obrazci Word

ESPD