Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo kombiniranega kombija

datum: 03.12.2018
kategorija: Druge javne objave

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila Renault Trafic. Ta namera je objavljena tudi na uradni spletni strani šole 20 dni in sicer od 29. 11. 2018 do vključno 19. 12. 2018.

Podatki o vozilu:

ZNAMKA: RENAULT

TIP: JLBHB6

KOMERCIALNA OZNAKA: TRAFIC 2.0 DCI

VRSTA VOZILA: M1 osebni avtomobil

OBLIKA NADGRADNJE: AF večnamensko vozilo

DATUM PRVE REGISTRACIJE: 7. 3. 2007

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VOZILA: WF1JLBHB67V293596

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA: 1995 cm3

MOČ MOTORJA: 84 kW

VRSTA GORIVA: dizel

TIP MOTORJA: M9R E7

OBLIKA ALI NAMEN KAROSERIJE: za prevoz oseb in stvari

ŠTEVILO SEDEŽEV: 8 + 1

BARVA: bela

ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV: 247.250

DODATNA OPREMA: tahograf, klima

Vozilo je redno servisirano. Tehnični pregled je bil opravljen vsakih 6 mesecev.

Vozilo je vozno z manjšimi okvarami:

–         poškodovani sedeži,

–         karoserija na več mestih rahlo udrta,

–         sklopka pri speljevanju občasno trese.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake vozila.

Vse stroške v zvezi z vozilom, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

MOŽNOST OGLEDA:

Vozilo si je mogoče ogledati dne 12. 12. 2018 od 13. do 16. ure, po predhodni najavi g. Dejanu Furlanu na tel. št. 051 634 380.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP VOZILA:

Vozilo se bo prodalo najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

Izklicna cena vozila:  4.600 EUR.

NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Ponudbo oddate na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP VOZILA, ki je priložen v priponki. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA«.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5 maja 15, 5270 Ajdovščina, do 20. 12. 2018 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo 20. 12. 2018 ob 11. uri v večnamenskem prostoru (avli) OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za vozilo, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bo pisno obveščen, do kdaj naj poda novo ponudbo.

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj in pravico, da postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo šola k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo dobite v času uradnih ur na tajništvu šole na telefonu 05 367 11 00 ali po E-pošti tajnistvo@os-ajdovscina.si.

Priloga:
– Obrazec “Ponudba za odkup vozila”

Objavljeno na spletni strani OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 29. 11. 2018 v rubriki Obvestila.

Ravnateljica:

Irena Kodele Krašna, l. r.

– Razpisna dokumentacija
– Obrazec “Ponudba za odkup vozila”