Odločba o ugotovitvi javnega dobra - ceste

datum: 04.02.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ugotovitvi javnega dobrega na nepremičninah, ki so v naravi deli javnih cest - kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti.

 Odločba o ugotovitvi javnega dobra