Enote civilne zaščite Slovenije in Italije krepijo povezanost

datum: 26.06.2019
kategorija: Novice

Zaradi podnebnih sprememb in posledično večje ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se je čezmejna regija odločila za pripravo skupnih rešitev in usposabljanj enot civilne zaščite. V četrtek, 20. junija, je tako v Ajdovščini potekalo drugo srečanje partnerjev projekta CROSSIT SAFER.

Partnerski konzorcij je na srečanju v Obrtnem domu v Ajdovščini dorekel nadaljnje korake k usklajenem in enotnem postopanju enot civilne zaščite, tako iz Slovenije kot tudi Italije. Osredotočili so se predvsem na predloge za izboljšanje sodelovanja in oblikovanja čezmejnega protokola v primeru naravnih in drugih nesreč na širšem prostoru.

inter»Občina Ajdovščina že leta vlaga veliko truda v krepitev pripravljenosti in preventive pred naravnimi in drugimi nesrečami. Projekt CROSSIT SAFER prinaša občanom izboljšave na področju gasilstva, sisteme za zgodnje alarmiranje v primeru gozdnih požarov, modele vrednotenja škode in protokole za učinkovito reševanje v primeru potresov,« je pojasnil Janez Furlan, vodja Oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve na Občini Ajdovščina. Projekt predvideva tudi nadgradnjo aplikacije in programske opreme, ki bosta omogočali souporabo geografskih informacijskih sistemov na čezmejnem območju.

V sklopu projekta se v Ajdovščini leta 2020 pripravlja mednarodna vaja na najvišjem nivoju. Na vaji bosta poleg projektnih partnerjev in Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina sodelovali tudi dve slovenski enoti za Iskanje in reševanje v urbanih okoljih (USAR), ki sta obenem del enot civilne zaščite Evropske unije. Na vaji se bodo enote urile v reševanju iz ruševin porušene stavbe, aktivirana bo tudi širša javnost in sami prebivalci občine. Poleg tega se bodo do leta 2021, na obeh straneh meje, opravile še vaje iz reševanja v primeru požara, vaja reševanja udeležencev v prometnih nesrečah s pomočjo helikopterja ter vaja, na kateri se bo na operativnem in poveljniškem nivoju testiralo in treniralo čezmejne protokole skupnega delovanja. V regiji Veneto bo direkcija civilne zaščite in lokalne policije usposabljala enote za reševanje kulturne dediščine v primeru naravnih nesreč.

Drugi del srečanja je potekal na terenu – poleg novinarjev, predstavnikov civilne zaščite in gasilcev so bili prisotni tudi predstavnica uprave RS za zaščito in reševanje Anica Ferlin, vodja vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Tatjana Rener, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije Dušan Muhič in predstavnica Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mateja Blažej.

V drugem delu srečanja je potekal terenski ogled plazu Slano blato, kjer je doc. dr. Matej Maček iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo predstavil glavne karakteristike plazu. Sledila je demonstracija edinstvene tehnologije – iskanje pogrešane osebe z brezpilotnim letalom, ki sledi signalu mobilnega telefona. To najsodobnejšo in edinstveno tehnologijo je razvilo lokalno ajdovsko podjetje C-Astral d. o. o.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014–2015, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.