Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin

datum: 07.11.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila Ureditev ceste skozi Vrtovin

Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007769/2019-W01, z dne 7. 11. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 5. 12. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 25. 11. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popis cesta

Popis AB konzole

Načrti

Obrazci Word

ESPD

Popravek popisov za cesto

Popisi cesta - popravek