Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin

datum: 07.11.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila Ureditev ceste skozi Vrtovin

Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007769/2019-W01, z dne 7. 11. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 5. 12. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 25. 11. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popis cesta

Popis AB konzole

Načrti

Obrazci Word

ESPD