Tretje srečanje partnerjev projekta GREVISLIN

datum: 24.11.2019
kategorija: Novice

V Postojni je 6. novembra 2019 potekalo tretje srečanje partnerjev projekta GREVISLIN. Srečanje se je začelo z novinarsko konferenco o poteku aktivnosti v projektu.

V nadaljevanju srečanja so potekale predstavitve in diskusije o posameznih že izvedenih in prihajajočih aktivnostih v okviru priprave dolgoročnega načrta zelene infrastrukture, spremljanja stanja voda, drugih pilotnih dejavnosti ter izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pomenu varovanja okolja. Srečanje so partnerji zaključili z ogledom na novo urejene Pešpoti ob reki Pivki, ki je bila prva od devetih investicij, predvidenih za izvedbo v projektu.

grevislin2aObčina Ajdovščina je v projektu Grevislin vodilni partner delovnega sklopa Okoljske pilotne dejavnosti na območjih Nature 2000. V tem okviru bo občina, v sodelovanju s podjetjem Efos d.o.o. iz Razdrtega, vzpostavila omrežje merilnih postaj, ki bo avtomatsko in v realnem času spremljalo prisotnost spor ter koristnih in škodljivih žuželk na kmetijah po Vipavski dolini. K sodelovanju vabimo predvsem vinarje in sadjarje. Več informacij na tel. 05 365 91 44.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

“Projekt GREVISLIN je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.”