Praznični teden za RRA ROD

datum: 04.12.2019
kategorija: Novice

Regijska razvojna agencija ROD obeležuje 20-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so v tem tednu pripravili številne zanimive aktivnosti in delavnice. Osrednji govorec na slovesnosti v petek, 6. decembra, bo župan Tadej Beočanin.

Poslanstvo RRA ROD je pospeševanje razvoja podeželja, človeških virov, podjetništva ter regionalnega razvoja. V sodelovanju z različnimi akterji na našem območju že več let spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. V ta namen na osnovnih šolah izvaja podjetniške krožke in otroke uči oblikovanja poslovnih modelov,  izdelave prototipa in testiranje le-tega pri končnem potencialnem uporabniku. V sklopu obeleževanja 20-letnice pripravljajo v četrtek, 5. decembra na OŠ Dobravlje pogovor med učenci in podjetnikom leta Marjanom Batageljem, ob 16. embalažauri bo na isti dan potekala tudi delavnica za kmetovalce, pridelovalce sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, ki svoje pridelke tržijo v embalaži Vipavska dolina Sočna. Vse leto.

Podjetniško svetovanje, organiziranje podjetniških delavnic, seminarjev ter ogledov dobrih praks so le nekatere od nalog, ki jih RRA ROD odlično opravlja. Prej pod okriljem točke eVEM, sedaj preko SPOT svetovanja Goriške regije.

Obeleževanje obletnice bo vrhunec doseglo v petek – v dopoldanskem času bo Podjetniški zajtrk z Anjo Tomažin na temo kako suvereno in kredibilno predstaviti sebe, svoje podjetje in ideje. Osrednja slovesnost bo v ajdovski vertikali, kjer bo RRA ROD ob 20-letnici ustanovitve predstavil svoje pretekle dosežke in vizijo prihodnjega razvoja. Osrednji govorec na slovesnosti bo župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. 

Osrednji dogodek bo obiskovalcem ponudil dovolj vsebin za dialog in razmišljanja o novih perspektivah, v katere se na pragu tretjega desetletja delovanja podaja Regijska razvojna agencija ROD.

rod