Javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)

datum: 10.12.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)

Grevislin

Javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni naspi Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin) je objavljen na portalu javnih naročil pod št. JN008566/2019-W01, z dne 10. 12. 2019.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Rok za oddajo ponudbe je do 24. 12. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elekronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18. 12. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Tehnična dokumentacija 1. faza

Popisi 1. faza

Tehnična dokumentacija 2. faza

Popisi 2. faza

ESPD

Obrazci Word

Popravek popisov 1. faza