Stališča do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin

datum: 11.12.2019
kategorija: Druge javne objave

V oktobru 2019 je na spletišču in v avli Občine Ajdovščina potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS. Na svoji 1. izredni seji pa je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin.

 Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin