Županovo voščilo

datum: 31.12.2019
kategorija: Novice

Spoštovane občanke in občani, naj bo novo leto priložnost za nove izkušnje in spoznanja, ki vas bodo s preudarnimi koraki vodila do modrih odločitev in hrabrih dejanj. Prepričan sem, da povezani in tudi z zavezo, da si moramo poti utirati sami, lahko presežemo vse nadaljnje izzive.

V letošnjem letu smo v Občini Ajdovščina stkali številne projekte in premišljeno zastavili nove, ki v naše okolje prinašajo nove priložnosti. Veliko zahtevnih nalog in izzivov, s katerimi se moramo soočiti, je še pred nami. S pomočjo svojih znanj in izkušenj, predvsem pa trdnim prepričanjem o pomenu velikih skupnih odločitev za celotno skupnost jih bomo zagotovo dosegli. Še naprej si bomo prizadevali za vzpodbudno okolje, ki bo uresničevalo hotenja vseh gradnikov za doseganje čim večje blaginje.

Vse bolj postajamo poznani kot prebojna in inovativna občina – zagotovo so cilji v prihodnje doseči še več. S številnimi inovativnimi prijemi krepimo gospodarske in razvojne poti, gradimo temelje za mlade, ki v naše okolje vnašajo vitalnost in upe za novo kvaliteto življenja.

Namesto razdiralnih prepirov poiščimo povezovalne točke – te nam bodo omogočile, da bomo v vsej naši različnosti kot občina in družba uspešni in zadovoljni. S to mislijo lahko zremo v novo leto s pričakovanjem, da bomo raznolike priložnosti usmerili v prid solidarne in prijazne prihodnosti nas vseh.

Drage občanke, dragi občani,

ostanimo v medsebojnem sožitju  tudi naprej, skozi vse leto, ki prihaja. Z najboljšimi željami za vašo osebno srečo, zdravje in doseganje vseh ciljev, ki si jih boste zastavili, vam želim lepo praznovanje in uspehov polno leto 2020.  Srečno!

 

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina