Javno naročilo Rušenje stavbe 3

datum: 17.01.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Rušenje stavbe 3.

Javno naročilo Rušenje stavbe 3 je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000233/2020-W01, z dne 17. 1. 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 30. 1. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 24. 1. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popis del

Načrt rušitve

Vodilna mapa

Elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki

ESPD