Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2020

datum: 31.03.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2020

Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2020 je objavljeno na portalu javnih naročil pod. zap. št. JN002075/2020-W01, z dne 31. 3. 2020.

Rok za oddajo ponudbe je do 8. 5. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 28. 4. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Program vzdrževanja

Zbirni program - pdf format

Zbirni program - excel format

Cenik po enotah postavk

ESPD