Plemenito dejanje za vse sodelujoče v boju z epidemijo

datum: 07.05.2020
kategorija: Novice

Na obeleževanju občinskega praznika je župan Tadej Beočanin vsem, ki so v času epidemije aktivno sodelovali in prispevali mnogo več, kot gre v danih okoliščinah pričakovati, virtualno izročil Priznanje za plemenito dejanje. Priznanje bo hranil Zdravstveni dom Ajdovščina.

V času, ko je našo skupnost dodobra zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni 19, se je med nami še posebej okrepil čut do sočloveka. Vsem tistim, ki ste v času epidemije aktivno sodelovali in prispevali mnogo več, kot gre v danih okoliščinah pričakovati, izrekam poseben poklon. Izkazali ste veliko pripravljenosti, solidarnosti in plemenitosti. Kljub dodatnim obremenitvam ste svoje delo opravili strokovno in z veliko mero posluha do soljudi. Zahvaljujoč predanim ljudem smo v boju s koronavirusom uspešni. Hvala vsem sodelujočim ustanovam, podjetjem in posameznikom, ki ste z nesebičnim in odgovornim ravnanjem pripomogli k uspešnemu boju z epidemijo na našem območju. Veliko mero predanosti izkazujete prostovoljci, ki ste nemudoma priskočili na pomoč skupnosti. Neprecenljiv je vaš čas, ki ga nesebično razdajate drugim, brez da bi vprašali, kakšno tveganje to prinaša s seboj. Hvala prostovoljnim društvom v okviru sil za zaščito in reševanje. Pohvaliti gre tudi vse, ki ste skrbeli, da je oskrba skupnosti nemoteno delovala. Hvala delavcem v proizvodnji, hvala šoferjem in trgovcem. Hvala policistom, gasilcem, vojakom, komunalnim in infrastrukturnim delavcem, ki svoje delo opravljate vestno kljub posebnim pogojem dela. tadejHvala vsem, ki ste s svojimi zmogljivostmi sodelovali pri zagotavljanju zaščitne opreme. Svoje delo ste prilagodili tudi učitelji in na daljavo našim otrokom zagotovili osvajanje novega znanja. Izjemno pomemben delež ste k uspehu vaših otrok prispevali starši. Vzdržal je tudi naš zdravstveni sistem. Delovanje zdravnikov in medicinskega osebja temelji na plemenitih vrednotah in vrlinah, na predanosti in požrtvovalnosti, toda tudi na čvrsti organizacijski strukturi, številnih strokovnih znanjih in vrhunski usposobljenosti. Vse te vrline so se v tem času izkazale za zelo učinkovite. Brez okužb je zdržal tudi dom starejših občanov. Zaposleni v domu ste odgovorno prilagodili svoje poklicno in zasebno življenje, da ste zavarovali vaše stanovalce, ki jih je epidemija najbolj ogrožala.

Vsem, ki s svojo požrtvovalno držo pomagate pri boju s koronavirsuom, dolgujemo hvaležnost in spoštovanje za nesebično predanost in pomoč. Od prvega dne skrbite, da se življenje ni ustavilo, da je naša skupnost varna in zdrava. Ste naš navdih in trdna opora.

Tadej Beočanin, župan