Vse več rahljanja ukrepov

datum: 08.05.2020
kategorija: Koronavirus

Civilna zaščita Občine Ajdovščina je v času epidemije koronavirusa sprejemala preventivne ukrepe, s katerimi je preprečevala možnost širjenja koronavirusa med občani.

Ker se epidemija umirja, državni organi odpravljajo oziroma sprejemajo milejše ukrepe na vedno več področjih. Z namenom neposredne veljavnosti predpisov in priporočil državnih organov na območju naše občine, poveljnik Igor Benko preklicuje ukrepe Civilne zaščite Občine Ajdovščina, določene s sklepi, ki so dostopni na tej povezavi.

Preklicujejo se ukrepi na področju dostopa do javnih prostorov, opravljanja društvenih dejavnosti (zbiranje članov) in organiziranega varstva za otroke. Sklep preklicuje tudi ureditev glede dostopa do javnih športnih površin in gostinskih obratov.