Odločba o prenehanju statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. Vipavski Križ

datum: 01.06.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k. o. Vipavski Križ, na delu parcele, ki je v svojem pretežnem delu nepozidano zemljišče - njiva - in ni v splošni rabi.

 Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Vipavski Križ