Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Stomaž in k. o. Lokavec

datum: 05.06.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Stomaž in k. o. Lokavec.

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odtujila parc. št. 1219/7 k.o. 2382 Stomaž (127m2),

- pridobila parc. št. 1219/6 k.o. 2382 Stomaž (2m2) in parc. št. 273/2 k.o. 2381 Lokavec (140m2).

Vrednost predmetov menjave Občina in interesent ocenjujeta na podlagi vrednosti po množičnem vrednotenju nepremičnin GURS-REN: neto vrednost nepremičnine, ki jo odsvaja Občina Ajdovščina je ocenjena na 69,00 EUR. Z menjavo se usklajuje lastniško stanje z dejanskim (Občina pridobiva parceli, kjer sta kategorizirana cesta oz. nekategorizirana pot, druga stranka menjave pa površino, ki jo že uživa, ker prečka drugo svoje lastno zemljišče).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Tinkari Lampret Fakuč.

 

Tadej Beočanin,

župan 

Namera 

Grafična priloga