Razpis za delovno mesto - koordinator za evropske projekte

datum: 28.11.2022
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VII/2, evropskih projektov - LAS Medgeneracijski prenos znanja, LAS prehod na sonaravno oskrbo s hrano in projekt Oblikovanja evropskega digitalnega inovacijskega središča SRC EDIH, v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve, za določen čas do 31. 12. 2024. Prijavi je potrebno priložiti dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtevanih razpisnih pogojev.
Rok za prijavo je 7. 12. 2022. Prijava je obvezna na priloženem obrazcu.