Nova občinska prometna strategija

datum: 28.05.2024
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je leta 2017 prvič sprejela celostno prometno strategijo. Z izdelavo in sprejetjem nove Občinske celostne prometne strategije Občine Ajdovščina se nadaljuje proces celostnega in trajnostnega prometnega načrtovanja, ki bo zajemal mestna, primestna in podeželska območja občine. To bo prineslo pozitivne učinke tako na okolje kot tudi na bivanje in zdravje prebivalcev, hkrati pa se bodo izboljšale mobilnost, dostopnost in prometna varnost.

tTrajnostno prometno načrtovanje pomeni premikanje na trajnosten način, kar predstavlja predvsem hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse skupine prebivalstva, pri čemer je poudarek na omejevanju individualne uporabe motoriziranega prometa ter na spodbujanju trajnostnih načinov potovanj. Namen načrtovane prometne strategije, ki bo luč sveta ugledala v začetku leta 2025, je najprej definirati trenutno stanje na področju prometa z njegovimi pozitivnimi in negativnimi platmi, nato pa opredeliti ključne korake do izboljšanega prometnega načrtovanja ter utreti pot nadaljnjemu trajnostnemu razvoju mestnega prometa. 

tV procesu izdelave Občinske celostne prometne strategije je bistvena široka politična in strokovna podpora župana, občinskega sveta in celotne občinske uprave. Pomembno vlogo pri oblikovanju strategije pa boste imeli tudi občanke in občani občine Ajdovščina, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa ali vozniki osebnih vozil najpogosteje soočate z lokalno značilnimi prometnimi situacijami. V tem oziru boste tudi sami povabljeni k udeležbi na delavnicah, javnih razpravah in drugih načinih vključevanja širše javnosti, ki se bodo izvajali v prihodnjih mesecih. Tako bo lahko oblikovanje vizije in ciljev strategije zajelo najširši krog vključenih deležnikov, hkrati pa bodo določeni in prepoznani tudi konkretni, ključni prometni izzivi ter predlagane najboljše rešitve, ki bodo omogočile še kakovostnejše življenje v občini.

Prva delavnica za občane se bo izvajala že 12. 6. 2024 ob 16. uri v Domu krajanov Ajdovščina (brez predhodne prijave). Vljudno vabljeni vsi zainteresirani, da se je udeležite v čim večjem številu!

 tt