Sprejeti sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 22.10.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 26. septembra 2019, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov – 1. obravnava;

4.    Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina;

5.    Odloku spremembah odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa;

6.    Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

7.    Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2019-2022;

8.    Soglasje k statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

9.    Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina;

10.  Sklep o nameri za pristop k skupni občinski upravi v Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda;

11.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-       Soglasje k imenovanju direktorja GRC Ajdovščina,

-       Imenovanje članov sveta zavoda Regijske razvojne agencije ROD,

-       Imenovanje članov svetov zavodov OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col in OŠ Otlica.