Županov koledar

Dogodek: Javna razprava - OPPN Ribnik SB II

Datum: 07.03.2017
Ura: 16:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Sejna soba Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a

Organizator: Občina Ajdovščina

 Župan Tadej Beočanin bo prisostvoval javni razpravi o Osnutku podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ribnik SB II. 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Ribnik SB II na spletu