Doslej uresničene pobude

Moja pobuda 2021-2022 je trenutno v fazi priprave pobud. Vabljeni na srečanja, organizirala z namenom uskladitve idej za prijavo projektnih predlogov na Moja pobuda.

Uresničevanje izglasovanih pobud se bo pričelo v jeseni 2021, takrat vas bomo na tem mestu obveščali o poteku realizacije pobud.