Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Občina Ajdovščina je pričela s pripravo prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, s katerimi želimo utrditi obstoječe in postaviti nove temelje prostorskega razvoja. K načrtovanju in oblikovanju smiselnih rešitev so vabljeni ključni deležniki in vsa zainteresirana javnost. Vse zbrane informacije in obvestila o postopkih bodo zbrana na tem mestu.

Obvestila