Pokopališka in pogrebna dejavnost

Pokopališka in pogrebna dejavnost je obvezna gospodarska javna služba, ki jo za območje občine Ajdovščina natančno urejata Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina in Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Ajdovščina.  

Izvajanje te javne službe obsega:

- pokopališko in pogrebno dejavnost (vsa opravila v zvezi s pogrebnimi storitvami, upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove v najem)

- urejanje pokopališč (vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov, opustitev pokopališč)

Več v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 

Odloku o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Ajdovščina

Na območju občine Ajdovščina obvezno javno gospodarsko službo pokopališka in pogrebna dejavnost izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., ki opravlja tudi stalno, 24-urno dežurstvo.

Dežurna služba pogrebne in pokopališke dejavnosti je dosegljiva na telefon 041-668-429.