Oddelek za družbene zadeve

Oddelek za družbene zadeve opravlja naloge s področja:

 • predšolske vzgoje,
 • izobraževanja,
 • športa,
 • kulture,
 • mladih,
 • štipendiranja,
 • ostalih neprofitnih organizacij,
 • socialnega varstva,
 • dela z ranljivimi skupinami prebivalcev,
 • zdravstvenega varstva,
 • lekarniške dejavnosti,
 • dodeljevanja občinskih stanovanj v najem,
 • delovnih razmerij za potrebe občinske uprave,
 • mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za družbene zadeve opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela  spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti:

Katarina Ambrožič, vodja oddelka
Tel: (05) 365 91 14
E-naslov: katarina.ambrozic@ajdovscina.si

Gordana Krkoč, višja svetovalka za družbene in kadrovske zadeve
Tel: (05) 365 91 23
E-naslov: gordana.krkoc@ajdovscina.si

Erika Zavnik, višja svetovalka za družbene zadeve in imenovanja
Tel.: (05) 365 91 22
E-naslov: erika.zavnik@ajdovscina.si

Jerica Stibilj, svetovalka za družbene zadeve in socialo
Tel.: (05) 365 91 37
E-naslov: jerica.stibilj@ajdovscina.si