Druge javne objave

DatumNaslov
27.09.2023Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina
08.09.2023Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila Škoda Superb
11.07.2023Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila Škoda Superb
26.06.2023Javni poziv gospodarskim subjektom k sodelovanju pri projektu Expo Vipavske doline
25.05.2023Javni poziv – zbiranje predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina
22.05.2023Vabljeni k sodelovanju: Javna obravnava Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe
08.03.2023Povabilo bankam k sodelovanju
14.02.2023Informativno povabilo bankam k sodelovanju
01.02.2023Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo rabljenih računalnikov
13.12.2022Poziv za podajo predlogov za člane nadzornega odbora
05.12.2022Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za premično premoženje
28.10.2022Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
26.10.2022Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu evidence stavbnih zemljišč
03.10.2022Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Vrtovin
03.06.2022Javna razgrnitev predloga evidence stavbnih zemljišč
01.06.2022Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v svet zavoda Lekarna Ajdovščina
26.05.2022Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga evidence stavbnih zemljišč
01.03.2022Povabilo bankam in hranilnicam k sodelovanju
23.02.2022Povabilo bankam k sodelovanju
18.02.2022Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
1 23456789