Direktorica občinske uprave

Direktorica Mojca Remškar Planinc 
t/ 05 36 59 111
   

e/ mojca.planinc@ajdovscina.si

Direktorica občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo. Koordinira delo enot v občinski upravi, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji in opravlja najzahtevnejše naloge iz pristojnosti občinske uprave, skladno z aktom o sistematizaciji delovnih mest ter pooblastili župana.