Javna naročila

DatumNaslov
03.02.2023Javno naročilo za razširitev poslovne cone Črniče - Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Črniče
26.01.2023Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
13.01.2023Javno naročilo za Gradnjo komunalne infrastrukture v poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev vzhod in širitev zahod - rekonstrukcija strojnega predzgoščanja in dehidracija blata
12.01.2023Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
08.12.2022Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje
06.12.2022Javno naročilo Dobava in montaža opreme Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije
17.11.2022Javno naročilo Gasilski center Ajdovščina - Gradnja
02.11.2022Izvedba projektnega natečaja in izbira izdelovalca projektne dokumentacije za Zdravstveni center Ajdovščina
21.10.2022Javno naročilo za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici - FAZA 1
17.10.2022Javno naročilo za gradnjo rekreacijsko športnega parka Male Žablje
13.10.2022Javno naročilo za gradnjo parka za druženje in šport Vrtovče
05.10.2022Javno naročilo za izdelavo GIS podlog za nadgradnjo sistema TRANSCPEARLYWARNING
26.08.2022Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače
05.08.2022Javno naročilo za dobavo in montažo opreme nadstropja Rustjeve hiše
23.06.2022Javno naročilo Komunalna infrastruktura Ribnik SB II
22.06.2022Javno naročilo Izvedba GOI del v vrtcu Ajdovščina
17.06.2022Javno naročilo za asfaltacijo javnih poti v KS Otlica in KS Predmeja
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje
123456789 >>