Javna naročila

DatumNaslov
07.09.2022Javno naročilo za izdelavo GIS podlog za nadgradnjo sistema TRANSCPEARLYWARNING
26.08.2022Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače
05.08.2022Javno naročilo za dobavo in montažo opreme nadstropja Rustjeve hiše
23.06.2022Javno naročilo Komunalna infrastruktura Ribnik SB II
22.06.2022Javno naročilo Izvedba GOI del v vrtcu Ajdovščina
17.06.2022Javno naročilo za asfaltacijo javnih poti v KS Otlica in KS Predmeja
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje
16.06.2022Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme
16.06.2022Javno naročilo Kanalizacija Podkraj
19.05.2022Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče
21.04.2022Javno naročilo Izvajajanje prevozov šolskih otrok za šolska leta 2022/23, 2023/24, 2024/25
07.04.2022Javno naročilo Arheološke raziskave - prenova Rustjeve hiše
01.04.2022Javno naročilo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) vključno s strokovnimi podlagami
24.03.2022Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022
28.02.2022Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin
04.02.2022Javno naročilo Rušenje industrijskega objekta v kompleksu bivše tovarne Lipa v Ajdovščini
04.02.2022Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina - netipska oprema
29.12.2021Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme
123456789 >>