Javna naročila

DatumNaslov
19.05.2022Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče
21.04.2022Javno naročilo Izvajajanje prevozov šolskih otrok za šolska leta 2022/23, 2023/24, 2024/25
07.04.2022Javno naročilo Arheološke raziskave - prenova Rustjeve hiše
01.04.2022Javno naročilo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) vključno s strokovnimi podlagami
24.03.2022Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022
28.02.2022Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin
04.02.2022Javno naročilo Rušenje industrijskega objekta v kompleksu bivše tovarne Lipa v Ajdovščini
04.02.2022Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina - netipska oprema
29.12.2021Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme
23.12.2021Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
08.10.2021Javno naročilo Širitev poslovno-ekonomske infratrukture - Etapa 2 PC Ajdovščina - Pod Fructalom
04.10.2021Javno naročilo Večnamenska gimnastična dvorana Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
01.10.2021Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije &"Kolesarksa veriga na podeželju&".
23.09.2021Javno naročilo Nakup okoljsko manj obremenjujočega avtomobila za potrebe občinske uprave
22.09.2021Priložnostno skupno javno naročilo Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025
16.08.2021Javno naročilo Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
16.08.2021Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije Kolesarska veriga na podeželju
13.08.2021Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina
15.07.2021Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prizidavo II OŠ Šturje Ajdovščina
08.07.2021Javno naročilo Komunalna infrastruktura Lokavec-Mizinska vas
123456789 >>