Javna naročila

DatumNaslov
11.04.2024Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin
08.04.2024Javno naročilo Popravilo šotora na Predmeji, poškodovanega po neurju
27.03.2024Javno naročilo Urejanje površin na območju reke Hubelj in potoka Lokavšček v občini Ajdovščina
22.03.2024Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem
19.03.2024Javno naročilo Oprema za večnamensko gimnastično dvorano
15.03.2024Javno naročilo Izdelava prometne študije, kapacitetne analize in IDZ za Poslovno cono Gojače
12.03.2024Javno naročilo Kastra - Ureditev stolpa 8 v Ajdovščini
08.03.2024Distribucija medijskih vsebin
08.03.2024Javno naročilo Urejanje površin na območju reke Hubelj in potoka Lokavšček v občini Ajdovščina
13.02.2024Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture PC Ajdovščina - območje širitve vzhod
12.02.2024Javno naročilo Izvajanje gradbenega nadzora in del koordinatorja za varnost in zdravje pri investiciji Gradnja komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev Gobi
06.02.2024Javno naročilo Gradnja komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev Gobi
26.01.2024Javno naročilo: Športno rekreacijski objekt Skrilje
05.12.2023Javno naročilo za gradnjo vodovoda in kanalizacije Stomaž
13.11.2023Javno naročilo za prenovo Lavričeve ulice
20.10.2023Javno naročilo za novogradnjo športnega parka Skrilje
20.10.2023Javno naročilo za izvajanje del nadzornega inženirja in koordinatorja VZD za izvedbo projektov &"Vodovod Stomaž&" in &"Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Stomaž&"
05.09.2023Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače - 2. faza
17.08.2023Javno naročilo za gradnjo komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev zahod
04.07.2023Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in hišnih priključkov Plače
123456789 >>