Javna naročila

DatumNaslov
15.07.2021Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prizidavo II OŠ Šturje Ajdovščina
08.07.2021Javno naročilo Komunalna infrastruktura Lokavec-Mizinska vas
17.06.2021Javno naročilo Nakup avtomobila za Urad župana
08.06.2021Javno naročilo Sanacija ceste na Vodicah
07.06.2021Javno naročilo Nakup avtomobila za potrebe Urada župana
07.06.2021Javno naročilo Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Mirce/Pod fructalom - Etapa 1 PC Ajdovščina - Mirce 2
03.06.2021Javno naročilo Celovito hidravllično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk
03.06.2021Javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk &"Nadzorni inženir, koordinator VZD, geološki nadzor&"
01.06.2021Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo delavniškega inkubatorja v Ajdovščini
20.04.2021Javno naročilo Računalniki in druga oprema za potrebe občinske uprave
02.04.2021Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021
01.04.2021Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov za zaselek Vipavski Križ - Kukovže
31.03.2021Javno naročilo Nakup avtomobila
22.03.2021Javno naročilo Most čez Lokavšček - dokončanje
05.03.2021Javno naročilo Nakup in dobava avtomobila za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše občane
05.03.2021Javno naročilo Ureditev površin za kolesarje v mestu Ajdovščina
25.02.2021Zunanji PR
22.02.2021Javno naročilo Nakup računalniške in druge opreme
04.02.2021Javno naročilo Pokopališče Črniče
22.01.2021Javno naročilo Izgradnja pločnika Dobravlje
123456789 >>