Javna naročila

DatumNaslov
01.06.2020Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 1)
04.05.2020Javno naročilo Izdelava PZI za ureditev površin za kolesarje in pešce: Ajdovščina - Dolenje
31.03.2020Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2020
31.01.2020Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
17.01.2020Javno naročilo Rušenje stavbe 3
14.01.2020Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prenovo objekta Nanos v občinsko središče
13.01.2020Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
11.12.2019Javno naročilo Gradbeni nadzor za dokončanje investicije &"Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza&"
10.12.2019Javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)
26.11.2019Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu
19.11.2019Javno naročilo Crossit Safer 2
07.11.2019Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin
22.10.2019Javno naročilo Cestni priključek in obvoznica Selo
18.10.2019Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
27.09.2019Javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline
20.09.2019Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže
19.09.2019Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza
12.09.2019Javno naročilo Pokopališče Črniče
01.08.2019Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER
29.07.2019Javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina
123456789 >>