DatumNaslov
05.06.2019Javno naročilo Gradnja ekoloških otokov v letih 2019 in 2020
05.06.2019Javno naročilo Vzdrževanje občinskih stanovanj v letih 2019 in 2020
03.06.2019Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022
28.05.2019Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in ČN
18.04.2019Javno naročilo Nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave
11.04.2019Javno naročilo
25.02.2019Javno naročilo Izvajanje storitev promocije na kolesarski dirki po Sloveniji
22.11.2018Javno naročilo Nakup računalniške opreme
21.11.2018Javno naročilo Odstranjevanje lesne zarasti na parceli nad Gojačami, Projekt VIPava (šifra operacije OP20.01929)
14.11.2018Javno naročilo Izgradnja vodohrana Stomaž
02.10.2018Javno naročilo Ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina - odsek 2
28.09.2018Javno naročilo Arheološke raziskave KASTRA - 3. faza
05.09.2018Ponovitev javnega naročila: Nabava vozila SUV
03.09.2018Javno naročilo Nadaljevanje GOI del na objektu : Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2
22.08.2018Javno naročilo Nabava vozila SUV
20.08.2018Izvajanje storitev v zvezi z obratovanjem in izvajanjem drugih del v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini
02.08.2018Javno naročilo: Najem avtobusa za promocijske namene in najem šoferja avtobusa
01.08.2018Javno naročilo: Izgradnja ČN Dobravlje
27.07.2018Javno naročilo: Zamenjava zunanjih tlakov v poslovno stanovanjskem objektu C3
24.07.2018Javno naročilo: Nakup vozila
<< 456789101112 >>