Javno naročilo Celovito hidravllično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk

datum: 03.06.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

Javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk je bilo poslano v objavo na portal javnih naročil in TED dne 3. 6. 2021. Objava na portalu javnih naročil pod št. objave JN003774/2021-B01, z dne 7. 6. 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor in sicer specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, kateremu sledi tudi predmetna investicija Občine Ajdovščina: Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk.

Rok za oddajo ponudb je do 13. 7. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komuniciraoj le pisno, preko portala javnih naročil, do 30. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Dokumentacija Lokavec Skuk

Dokumentacija VH izvir Hublja

Dokumentacija Višnje - Podkraj - Hrušica

Popisi

Obrazci

ESPD

 Naročnik objavlja soglasje DRSI ter PZI dokumentacijo.

Soglasje DRSI

PZI dokumentacija

Naročnik objavlja popravke dokumentacije JN ter dodatno dokumentacijo - objava na portalu javnih naročil pod št. JN003774/2021-K02. Naročnik izpostavlja, da je spremenil tudi rok za postavljanje vprašanj do 15. 7. 2021 do 12. ure, rok za oddajo ponudb do 23. 7. 2021 do 9. ure, ter rok za odpiranje ponudb na 23. 7. 2021 ob 9:05.

Dokumentacija JN - popravek z dne 5. 7. 2021

Popisi - popravek

Situacija vodovoda 1. del

Situacija vodovoda 2. del

Situacija vodovoda 3. del

Naročnik objavlja popravke popisov del z dne 15. 7. 2021.

Popravki popisov - 15. 7. 2021

 

Logo EU

Logo MOP