Celostna prometna strategija Občine Ajdovščina

Občinski svet Občine Ajdovščina je v sredo, 12. aprila 2017, na 22. redni seji potrdil Celostno prometno strategijo (CPS), ki obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu, ki bodo vodili h kakovostnejšemu življenju v Ajdovščini in širše. Poleg tega so v njem za vsak posamezen ukrep določeni odgovorni nosilci, ocena sredstev potrebnih za izvedbo ter časovni rok izvedbe ukrepa. Vabljeni k branju!

Celostna prometna strategija Občine Ajdovščina.pdf

 

Kaj je CPS?

Občina Ajdovščina je v začetku leta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS), ki predstavlja strateški dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. CPS bo obsegal vizijo, cilje in ukrepe za kakovostnejše življenje v Ajdovščini, njegova izdelava pa temelji na usklajevanju gospodarskega in družbenega razvoja ter ohranjanja visoke kakovosti okolja.

Pomembno je poudariti, da sta izdelan CPS ter potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti.

V izdelavo CPS želimo v čim večji meri vključiti tudi vas, občanke in občane Ajdovščine, saj najbolje poznate posebnosti kraja, izzive in vaša pričakovanja na področju prometa. V ta namen bodo v Ajdovščini organizirani številni dogodki, delavnice in javne razprave na katerih si želimo vašega aktivnega sodelovanja. Le tako lahko oblikujemo kvalitetno prometno strategijo, za uresničevanje katere se bomo z veseljem in visokimi pričakovanji zavzemali vsi skupaj.

 

Splošna predstavitev CPS