Vse novice

Sprejeta in potrjena Celostna prometna strategija Občine Ajdovščina

datum: 24.04.2017
kategorija: Celostna prometna strategija občine Ajdovščina

Po večmesečnem delu in številnih aktivnostih, ki so potekale v tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki ter občankami in občani Ajdovščine, je občinski svet v sredo, 12. aprila 2017, na 22. redni seji potrdil Celostno prometno strategijo (CPS), kjer so navedeni tudi konkretni ukrepi za razvoj trajnostnega prometa v Ajdovščini.

CPS obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu, ki bodo vodili h kakovostnejšemu življenju v Ajdovščini in širše. Poleg tega so v njem za vsak posamezen ukrep določeni odgovorni nosilci, ocena sredstev potrebnih za izvedbo ter časovni rok izvedbe ukrepa.

Na seji so nekateri svetniki sicer omenili, da pogrešajo bolj tradicionalne prometne rešitve (na primer cestno povezavo, ki bi Ajdovščino postavila v bolj osrednjo vlogo v regiji  tudi v smeri S–J). Osrednja cilja strategije sta tako ostala predvsem višja kakovost bivanja in boljša dostopnost tudi s kolesi, izboljšanje cestne infrastrukture pa je pri tem le eden izmed načinov za doseganje ciljev.

CPS izpostavlja štiri prioritetne stebre, ki jih bodo spremljale tudi promocijske in ozaveščevalne akcije, in sicer:

I. Izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje po vsej občini.

II. Omejevanje in umirjanje motornega prometa na račun odprtega javnega prostora.

III. Vzpostavitev linij in voznih redov javnega potniškega prometa v skladu s potrebami.

IV. Do človeka in okolja prijaznejša mobilnost.

Izvajanje akcijskega načrta bo občina v naslednjih letih aktivno spremljala, kar bo tudi pogoj za kandidiranje občine na različnih razpisih za sofinanciranje ukrepov s področja trajnostne mobilnosti.

V mesecu maju bo celoten dokument Celostne prometne strategije, kjer so navedeni konkretni ukrepi za uresničevanje prioritetnih ciljev razvoja trajnostne mobilnosti v Ajdovščini, objavljen na spletni strani  www.ajdovscina.si in v tiskani obliki, ki bo dostopna na Občini Ajdovščina.