Anketa

Vabimo vas, da izpolnite anketo Celostna prometna strategija občine Ajdovščina! 

Občina Ajdovščina v sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). CPS je strateški dokument, ki bo močno vplival na urejanje prometa v vaši občini v naslednjem desetletju. Hkrati bo CPS podlaga za pridobivanje evropskih sredstev za izvedbo konkretnih projektov s področja trajnostne mobilnosti v občini Ajdovščina.

Način urejanja in upravljanja prometa močno vpliva na vsakdanje življenje ljudi, zato je prav, da vas, prebivalce občine, v proces nastajanja CPS na različne načine vključimo. Ob javnih razpravah, delavnicah in dogodkih smo oblikovali tudi anketo, s katero želimo pridobiti čim več podatkov o vaših stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa. Izmed vseh navedenih oblik vključevanja javnosti le anketa omogoča pridobivanje podatkov večje skupine lokalnih prebivalcev, zato je za nas načrtovalce nadvse pomemben vir informacij.

Anketo prosimo izpolnite na elektronskem naslovu: https://www.1ka.si/a/105853

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v nagradnem žrebanju za nagrade (1 x zložljivo kolo v vrednosti 200 EUR, 1 x skiro v vrednosti 100 EUR in 1 x čelada v vrednosti 50 EUR). Datum žrebanja in dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani občine, nagrajenci pa boste o žrebu obveščeni.  

Vljudno vabljeni k sodelovanju!