Vse novice

Vabljeni k sooblikovanju mobilnostnega načrta območja Kastre v občini Ajdovščina

datum: 12.06.2017
kategorija: Celostna prometna strategija občine Ajdovščina

Občina Ajdovščina je v lanskem letu z objavo arhitekturnega natečaja pričela s procesom urejanja starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini. Konec februarja je bila med dvanajstimi natečajnimi predlogi izbrana rešitev, ki predvideva revitalizacijo Lavričevega trga na račun ureditve javnega prostora za namen druženja in reprezentativnosti.

Dolgoročno se bo hkrati z urejanjem javnih površin spreminjal prometni režim. Postopno se bo omejeval promet. Obstoječi mirujoči promet, ki trenutno zaseda celoten odprti javni prostor, se bo ukinilo, motorni promet pa omejilo. Ukrepi, povezani z omejevanjem mirujočega prometa na Lavričevem trgu, so bili s strani javnosti podprti v okviru različnih preveritev (javne razprave, anketa) tekom oblikovanja Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina, obenem pa so se pojavila tudi nasprotovanja načrtovanim spremembam ter skrb za prihodnje življenje na trgu, ki jih je izrazila civilna iniciativa za Lavričev trg.

Občina se zaveda, da je skrb v zvezi z bodočim prometnim režimom in njegovim vplivom na nadaljnje življenje na trgu in okolici, kljub načelnim odobravanjem, upravičena. Pred uvajanjem korenitih sprememb zato želi poskrbeti, da bo življenje prebivalcev, trgovcev, oseb z oviranostmi, starejših, mladih družin in drugih nemoteno potekalo naprej in se razvijalo. V ta namen je Občina v letu 2015 že uredila novo parkirišče ob Hublju, ki bo lahko delno nadomestilo pomanjkanje parkirnih mest po preureditvi na Lavričevem trgu.

Eden od predhodnih ukrepov je tudi izdelava mobilnostnega načrta, ki ga bo občina pripravila pred izvedbo kakršnihkoli sprememb. Mobilnostni načrt je dokument, ki določa različne ukrepe za zagotavljanje funkcionalnosti območja za vse uporabnike kljub omejevanju prometa. V primeru Lavričevega trga se bo mobilnostni načrt ukvarjal predvsem s prometnim režimom in vprašanji dostav, dostopov za poslovne uporabnike, stanovalce, obiskovalce in za nekatere specifične uporabnike. Občina Ajdovščina želi mobilnostni načrt izdelati z vašo pomočjo, zato vas vljudno prosimo, če ga z odgovori na anketna vprašanja pomagate sooblikovati.  

Anketa Mobilnostni načrt za območje Kastre