Dogodki

Jane's Walk v AjdovščiniČetrtek, 1.junij 2017
 Pripravljavci CPS Ajdovščina (LUZ, d.d. in RRA LUR) so v sklopu izdelave mobilnostnega načrta za območje Kastre organizirali urbani sprehod »Jane's Walk«, namenjen sproščenemu in neformalnemu druženju prebivalcev ožjega območja Kastre ter pogovoru o trenutni in prometni ureditvi območja, predvsem z možnostmi za pešačenje.   
Delavnica za pripravo akcijskega načrta CPS AjdovščinaTorek, 28.februar 2017
 V Ajdovščini je bil prejšnji teden organiziran eden zadnjih dogodkov, ki je potekal v sklopu aktivnosti za pripravo Celostne prometne strategije, in sicer delavnica za pripravo akcijskega načrta. Ta namreč predstavlja najbolj oprijemljiv del strategije, saj določa nabor ukrepov skupaj s potrebnimi sredstvi, odgovornostmi in časovnimi roki za njihovo izvedbo, kar bo podlaga za spremljanje izvajanja strategije v naslednjih petih letih.   
3. in 4. javna razprava: Ajdovci pričakujejo urejene peš in kolesarske poti ter ureditev mestnega središča v prijeten prostor namenjen druženju in srečevanju Torek, 31.januar 2017
V občini Ajdovščina že vse od lanskega avgusta potekajo številne aktivnosti namenjene pripravi Celostne prometne strategije (CPS), kjer je poudarek predvsem na vključevanju javnosti, ki se je na povabila k sodelovanju na javnih razpravah, dogodkih, delavnicah in ankete dobro odzivala. V sklopu priprav sta v sredo, 25. januarja 2017, potekali še zadnji dve javni razpravi.   
Delavnica oblikovanje vizije razvoja prometa v AjdovščiniPonedeljek, 19.december 2016
V okviru priprave Celostne prometne strategije je v začetku decembra v Ajdovščini potekala delavnica s ključnimi deležniki v občini, katere glavni namen je bil oblikovati osnutek vizije razvoja prometa v občini. 
2. javna razprava: Prebivalci Ajdovščine izbrali šest med seboj dobro usklajenih ciljev razvoja prometaČetrtek, 13.oktober 2016
Na drugi javni razpravi namenjeni oblikovanju Celostne prometne strategije so udeleženci skupaj s strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije iskali in oblikovali različne cilje, rešitve in načine za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini, ki naj bi bili vključeni v Celostno prometno strategijo (CPS).
Delavnica »Naredite korak za prihodnost«Četrtek, 13.oktober 2016
V Ajdovščini je v okviru priprave Celostne prometne strategije v četrtek, 13. oktobra 2016, potekala delavnica »Naredite korak za prihodnost«
1. Javna razprava: Celostna prometna strategija - korak do trajnostne mobilnosti v AjdovščiniSreda, 24.avgust 2016
Občina Ajdovščina je z željo po vzpostavitvi celostnih rešitev za zagotovitev trajnostne mobilnosti uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS), v okviru katere je v sredo, 24. avgusta 2016, v Domu Krajanov Ajdovščina potekala prva javna razprava.