Program razvoja podeželja: Projekti EKSRP LAS Vipavska dolina

Po terasah in suhozidju
Upravičenec Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Po terasah in suhozidju«.    
Kolesarska veriga na podeželju (KVP)
Operacija »Kolesarska veriga na podeželju« bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). Operacija je uspešno kandidirala na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.  
Domače in umetnostne obrti: dediščina in sodobnost
Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER).  
Prenova mestne tržnice Ajdovščina
Upravičenka Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnica sredstev za operacijo: »Prenova mestne tržnice Ajdovščina«.